Select Page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre brukere og hvordan vi sikrer denne informasjonen. Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsider som er driftet av firmaet filpark.no Hvordan samler vi inn informasjon...